Vil I have orden i alle jeres interne dokumenter, og mulighed for at bestyrelsen nemt kan udveksle informationer?

Vi kan hjælpe jer i gang. Vi har gode erfaringer med at anvende Google Apps. til at samle og skabe orden i alle foreningens dokumenter og email.

Vi kan hjælpe med opbygning af en hjemmeside, som I selv nemt kan vedligeholde og hvorfra der nemt kan skaffes adgang til alle relevante dokumenter (referater, budget, kalender og info om foreningens aktiviteter).